Řím - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Toskánsko, Cinque Terre - ubytování v hotelu

pisa-06

Podrobný poznávací zájezd do Itálie, do jedné z jejích nejkrásnějších částí - kopcovitého Toskánska, je doslova nabitý starobylými stavbami. Florencie je renesanční perlou a metropolí Toskánska s monumentálním dómem a vysokou štíhlou kampanilou. Oproti tomu Siena je městem gotickým s četnými velkými kostely. Voltera je městem, kde se zpracovává alabastr a do tváře města se podepsali již staří Etruskové. Procházka nádhernou pobřežní oblastí Cinque Terre, kolem terasovitě uspořádaných kopců porostlých vinicemi a malebných historických městeček bude jistě krásným začátkem našeho putování.


 

Program zájezdu

1.den (ne): Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2.den (po): Celodenní výlet do oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE (UNESCO) – tato jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Autobusem přijedeme do obce LEVANTO , odtud možnost vláčkem (kdo by nechtěl na pěší turistiku, může zůstat v Levantu – pěkné městečko a písčitá pláž) do obce MONTEROSSO a dále některý z úseků nádherné pěší trasy Cinque Terre – krásné výhledy na romantická městečka u moře, skalnaté pobřeží, romantické zátoky. Večer dojezd na ubytování.
3.den (út): LUCCA – elegantní podmanivé město, obklopené hradbami, nabízí ve svém středu atraktivní směs náměstí, malých kostelů, muzeí, galerií a dlážděných uliček. PISA (UNESCO) - prohlídka slavného Piazza dei Miracoli – Šikmá věž, Baptisterium, Dóm atd.
4.den (st): SIENA (historické centrum Sieny je pod patronací UNESCO) - město, jehož kostely a paláce vytvářejí působivý architektonický komplex, náměstí Piazza del Campo ve tvaru půlměsíce je obklopeno 16 paláci, gotický dóm. SAN GIMIGNANO (UNESCO) - jedno z nejatraktivnějších míst Toskánska , jeho hradby a historické rodové věže dokreslují malebný obraz středověkého města. VOLTERRA - město alabastru, které dosáhlo svého největšího rozkvětu za Etrusků. Krásné městské brány, impozantní středověké paláce, gotická katedrála ze 13. stol., římské divadlo.
5.den (čt): Pobyt u moře.
6.den (pá): ELBA - přírodně zajímavý ostrov proslavený pobytem Napoleona, jeden z nejmalebnějších ostrovů Středozemního moře s velmi členitým pobřežím: výlet do PORTOFERRAIA - Napoleonova vila, Medicejská pevnost, možnost koupání (lodě se platí na místě).
7.den (so): FLORENCIE (historické centrum je pod patronací UNESCO) – perla Toskánska s monumentálními stavbami florentské renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte Vecchio přes řeku Arno, kostel Santa Croce s hrobkou Michelangela. Noční přejezd.
8.den (ne): Příjezd v odpoledních hodinách.
Číslo záj.TermínDospělí Poznámka 
109-012.6.-9.6.202413 990,-Nástup též Plzeň.rezervovat
109-027.9.-14.9.202415 990,-Nástup též Plzeň.rezervovat

Cena zahrnuje

  • doprava autobusem
  • průvodce
  • 5x ubytování v hotelu typu Fortuna (tzn. že konkrétní hotel nám italský partner sdělí cca týden předem)(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 5x polopenze

Cena nezahrnuje

  • pobytovou taxu - splatná na místě cca 2 Eur/os./noc
  • vstupy, místní dopravu do centra Florencie a místní průvodce ve Florencii a Sieně.

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: : 360 Kč)
  • 1/1 pokoj (příplatek: : 3500 Kč)

Zajímavosti

Cinque Terre:

Elba: Elba je největší ostrov Toskánského souostroví charakteristický svým členitým pobřežím, ...

Levanto:

Lucca:

Monterosso:

Pisa: Pisa je světoznámá díky svému Náměstí zázraků, Campo dei Miracoli, na kterém se nacházejí čtyři ...

San Gimignano:

Siena:

Toskánsko: Toskánsko je kraj proslulý uměním, historií a působivou scenérií. Města často obklopují etruské ...

Fotografie

Italie_Lucca_2_10Italie_Voltera 2Florencie-02Florencie-08Florencie-11Florencie-23Lucca-01Lucca-04Elba-Portoferraio-13pisa-03pisa-06pisa-07pisa-13pisa-14pisa-17san-gimignano-03san-gimignano-05