Řím - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Řím, Vatikán - letecky

Italie Rim 27

Krátkodobý letecký poznávací zájezd do Itálie Vám umožní poznání památkami přímo nabitého města Řím, kde se dochovaly slavné stavby z dob římského císařství i starší (Koloseum, Pantheon, Císařská fora a Forum romanum a mnohá další). Navštívíte i ministát Vatikán se slavným náměstím Sv. Petra a stejnojmennou bazilikou i vyhlášenými Vatikánskými muzei.


 

Program zájezdu

1.den (čt): Odlet s průvodcem do Říma , transfer do hotelu a eventuelně první seznámení s městem dle času letu.
2.den (pá): ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím . Velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění a se Sixtinskou kaplí s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť úzkých uliček u Piazza Navona - oválné náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi.
3.den (so): ŘÍM , antické velkoměsto, FORUM ROMANUM - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., KOLOSEUM – nejvýznamnější římský amfiteátr, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš).
4.den (ne): Dokončení prohlídky Říma . Transfer na letiště, dle letového řádu odlet.
Číslo záj.TermínDospělí Poznámka 
426-0223.5.-26.5.202420 390,-rezervovat
426-036.6.-9.6.202420 390,-rezervovat
426-0426.9.-29.9.202420 390,-rezervovat
426-0526.10.-29.10.202420 390,-rezervovat

Cena zahrnuje

 • V závislosti na změně let. řádu může být termín zájezdu posunut o 1 den
 • leteckou přepravu do Říma a zpět
 • letištní taxy
 • kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti
 • transfer z/na letiště
 • 3x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím)
 • 3x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné, pobytovou taxu, fakultativní služby

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: : 180 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: : 2600 Kč)
 • zavazadlo k odbavení (max. 20 kg) (příplatek: : 1490 Kč)
 • U všech rezervací je nutné je nahlásit a uhradit minimálně 2 měsíce před zájezdem. Případný rozdíl ve výši vstupného se hradí na místě:
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí (příplatek: : 990 Kč)
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí do18ti let (příplatek: : 700 Kč)
 • sdružené vstupné + rez. poplatek do Kolosea, Fora Romana a Palatinu (příplatek: : 550 Kč)
 • sdružené vstupné + rez. poplatek do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 18-24,99 let (příplatek: : 300 Kč)
 • sdružené vstupné + rez. poplatek do Kolosea, Fora Romana a Palatinu do 18ti let (příplatek: : 80 Kč)
 • Pantheon - vstupné + rez. poplatek (záloha) - dospělý (příplatek: : 150 Kč)
 • Pantheon - vstupné + rez. poplatek (záloha) 18- 24,99 let (příplatek: : 100 Kč)
 • Pantheon - vstupné + rez. poplatek (záloha) do 17,99 let ZDARMA

Zajímavosti

Řím: Podle legendy byl Řím založen Romulem a Remem v roce 753 př. n.l. Veliké přestavby se město ...

Vatikán: Vatikán je sídlo hlavy katolické církve. Řadí se k ministátečkům Evropy.

Fotografie

rim-26rim-29rim-32rim-35Italie Rim 04Italie Rim 14Italie Rim 22Italie Rim 24Italie Rim 27Italie Rim 31Italie Rim 35Italie Rim 43