Řím - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Řím, Vatikán - letecky

Italie Rim 27

Krátkodobý letecký poznávací zájezd do Itálie Vám umožní poznání památkami přímo nabitého města Řím, kde se dochovaly slavné stavby z dob římského císařství i starší (Koloseum, Pantheon, Císařská fora a Forum romanum a mnohá další). Navštívíte i ministát Vatikán se slavným náměstím Sv. Petra a stejnojmennou bazilikou i vyhlášenými Vatikánskými muzei.


 

Program zájezdu

1.den (st): Odlet s průvodcem z Prahy do Říma , eventuelně první seznámení s městem dle času letu.
2.den (čt): ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím . Velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění a se Sixtinskou kaplí s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť úzkých uliček u Piazza Navona - oválné náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi. Večerní město.
3.den (pá): ŘÍM , antické velkoměsto, FORUM ROMANUM - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., KOLOSEUM – nejvýznamnější římský amfiteátr, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš).
4.den (so): Dokončení prohlídky Říma . Transfer na letiště, dle letového řádu odlet do Prahy.
Číslo záj.TermínDospělí Poznámka 
426-0425.10.-28.10.202316 990,-rezervovat
426-0516.11.-19.11.202316 990,-rezervovat

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Řím – Praha
 • letištní taxy
 • kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti
 • transfer z/na letiště
 • 3x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím)
 • 3x snídani
 • průvodce

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: : 160 Kč)
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí (příplatek: : 590 Kč)
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí do18ti let (příplatek: : 350 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu (příplatek: : 550 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 18-25 let (příplatek: : 300 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu do 18ti let (příplatek: : 80 Kč)
 • U všech rezervací je nutné je nahlásit a uhradit minimálně 1,5 měsíce před zájezdem. Případný rozdíl ve výši vstupného se hradí na místě.
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: : 2300 Kč)
 • zavazadlo k odbavení (max. 20 kg) (příplatek: : 1490 Kč)

Zajímavosti

Řím: Podle legendy byl Řím založen Romulem a Remem v roce 753 př. n.l. Veliké přestavby se město ...

Vatikán: Vatikán je sídlo hlavy katolické církve. Řadí se k ministátečkům Evropy.

Fotografie

rim-26rim-29rim-32rim-35Italie Rim 04Italie Rim 14Italie Rim 22Italie Rim 24Italie Rim 27Italie Rim 31Italie Rim 35Italie Rim 43

Zájezdy - Řím

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Podolská 33, 147 00, Praha 4
Lidická 35, 150 00, Praha 5
tel: 241 432 483
fax: 241 432 027
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz