Řím - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

To nejlepší z Itálie

rim-05

Během osmi dnů Vás čeká návštěva antického Říma, sídla papeže Vatikán či nezapomenutelných Pompejí. Vystoupáte na sopku Vesuv a lodí se přepravíte na smaragdový ostrov Capri. Navštívíte i jedinečné město na laguně a desítkách ostrovů Benátky a perlu Toskánska renesanční Florencii.


 

Program zájezdu

1.den (so): V podvečerních hodinách odjezd.
2.den (ne): Ráno příjezd do oblasti Benátek . Plavba mezi ostrovy benátského venkova na půvabné BURANO. OSTROV BURANO v Benátské laguně , ostrov pestrobarevných domků a ruční výroby krajek. Prohlídka historického města BENÁTKY (UNESCO), Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou, Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, Kampanila - možnost vyjet výtahem na zvonici s vyhlídkoukterá ilustruje, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů, Canal Grande a okázalé paláce, tržnice, Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella). Projdeme se benátskými uličkami s paláci, kostely, mosty, až ke slavnému mostu Ponte Rialto, nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál. V podvečer návrat lodí k busu a odjezd na ubytování.
3.den (po): Prohlídka FLORENCIE (UNESCO), město můžeme právem označit za jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébku renesance. Prohlídka města, kostel Santa Croce, katedrála S.Maria del Fiore, baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio aj. Ubytování.
4.den (út): Přejezd do ŘÍMA (UNESCO), ať již navštívíte město poprvé nebo jste zde již poněkolikáté, kouzlu této živoucí metropole se nedá odolat. Málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě v Římě. Prohlídka nejvýznamnějších památek hl. města, Piazza Navona - nejkrásnější barokní náměstí s fontánami, Fontána di Trevi – nejslavnější a největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Pantheon – nejzachovalejší antická památka na světě, pradávná sláva Fora Romana - které bylo pupkem antického římského impéria, slavné Koloseum (exteriér), symbol města a jeden ze 7 novodobých divů světa, Palatin, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia nebo fotogenické Španělské schody. Odjezd na ubytování, fakultativně večeře v hotelu.
5.den (st): Dopoledne VATIKÁN (UNESCO) - náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů a majestátní bazilika sv.Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další - možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím. Odpoledne navštívíme zámek Palazzo Reale v CASERTĚ , blížící se rozměry k Versailles, s více jak tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou zahradou s fontánami a okrasnými vodními díly. Odjezd na ubytování do oblasti Neapolského zálivu .
6.den (čt): Dopolední výlet po stopách vulkanické erupce v r. 79 n.l. Nejdříve si prohlédneme POMPEJE , velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. VESUV, fakult. výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí , procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv . Odpoledne NEAPOL (UNESCO), město výjimečné životním stylem obyvatel i gastronomií, navštívíme historické centrum Centro Storico – písní opěvovaná čtvrť Santa Lucia, hrozivým cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo, královský palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola na Piazza del Plebiscito aj.
7.den (pá): Přejezd do SALERNA , prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél AMALFSKÉHO POBŘEŽÍ - Costiera Amalfitana (UNESCO). Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI, městečka nalepeného na Dračí kaňon. Fakult. plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi, do elegantního RAVELLA, městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami. V podvečer odjezd do ČR.
8.den (so): Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.
Číslo záj.TermínDospělí Poznámka 
423-0112.10.-19.10.202412 990,-Odjezd též z Brna, Hradce Králové a Pardubic.rezervovat

Cena zahrnuje

 • dopravu autobusem
 • průvodce
 • 5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 5x snídani

Cena nezahrnuje

 • vstupní taxu do Benátek, pobytovou taxu
 • fakultativní a lodní výlety, dopravu po Benátkách

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: : 360 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: : 4000 Kč)
 • 5x večeře (příplatek: : 2000 Kč)
 • všechny níže uvedené vstupy je nutné nahlásit při přihlášení (nejpozději 1 měsíc před odjezdem), ceny vstupenek se mohou zvýšit - rozdíl je hrazen na místě
 • Vesuv (vstupné + rezervační poplatek) - dospělý (příplatek: : 390 Kč)
 • Vesuv (vstupné + rezervační poplatek) do 24,99 let (příplatek: : 320 Kč)
 • zámek Caserta + zahrady (vstupné + rezervační poplatek) - dospělý (příplatek: : 420 Kč)
 • zámek Caserta + zahrady (vstupné + rezervační poplatek) 18 - 23,99 let (příplatek: : 120 Kč)
 • zámek Caserta + zahrady (vstupné + rezervační poplatek) do 17,99 let ZDARMA
 • zahrady Caserta (vstupné + rezervační poplatek) - dospělý (příplatek: : 300 Kč)
 • zahrady Caserta (vstupné + rezervační poplatek) 18 -23,99 let (příplatek: : 120 Kč)
 • zahrady Caserta (vstupné + rezervační poplatek) do 17,99 let ZDARMA

Zajímavosti

Benátky: Benátky, nazývané také Královnou Jadranu byly založeny v roce 810. Město se nachází 4 km od ...

Benátsko: Benátsko (Veneto) je kraj, který charakterizují Dolomity, jezero Lago di Garda, pohoří Colli ...

Capri: Ostrov Capri je jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších ostrovů Tyrhénského moře nedaleko ...

Caserta:

Neapol: Pěkné výhledy na ostrovy Capri, Procida a Ischia spolu se sopkou Vesuvem tvoří krásné okolí ...

Neapolský záliv: Velmi úrodný kraj, jehož nedílnou součástí je sopka Vesuv a Neapol, hlavní město Kampánie. ...

Pompeje: Odpoledne 24. srpna 79 n.l. byly Pompeje pokryty vrstvou černého popela z kráteru sopky Vesuv po ...

Řím: Podle legendy byl Řím založen Romulem a Remem v roce 753 př. n.l. Veliké přestavby se město ...

Salerno:

Vatikán: Vatikán je sídlo hlavy katolické církve. Řadí se k ministátečkům Evropy.

Fotografie

rim-05rim-10rim-11rim-14