Řím - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Řím, Florencie, Tivoli

Florencie SMDF (3)

"Všechny cesty vedou do Říma", tvrdí jedno staré přísloví jako doklad o důležitosti Říma. Ta naše tam povede za poznáním dědictví minulosti z dob kolébky západoevropské civilizace (antického Říma) a z dob papežského státu, kdy se Řím stal srdcem křesťanského světa. Cestou se zastavíme ve Florencii, městě, do jehož tváře se tak významně vepsala italská renesance.


 

Program zájezdu

1.den (st): Odjezd z ČR v poledních hodinách.
2.den (čt): VATIKÁN (UNESCO) hlava katolické církve, náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím . VATIKÁNSKÁ MUZEA s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním soudem. Dokončení prohlídky ŘÍMA , Piazza del Popolo s barokními kostely, Piazza Navona, nejkrásnější barokní náměstí s velkolepými fontánami.
3.den (pá): Slavné zahrady a vily TIVOLI (UNESCO) populární letovisko bohatých Římanů v období renesance. Návštěva extravagantního paláce Villa d´Este, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči, stinnými cestami a velkolepými fontánami - letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně rozsáhlý komplex Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře Hadriána. Příjezd do „věčného města“ ŘÍM (UNESCO), málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě zde. Prohlídka nejzajímavějších pamětihodností - pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, Koloseum – symbol města (exteriér), Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon - exteriér, nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Fontána di Trevi – největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Španělské schody, večerní atmosféra uliček. Ubytování.
4.den (so): Ráno odjezd do FLORENCIE (UNESCO), kolébka renesance, domov Machiavelliho, Michelangela i Medicejských. Prohlídka Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Piazza del Duomo s nepřehlednutelným Dómem, Giottova kampanila, dóm St. Croce, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, Ponte Vecchio. Večer odjezd do ČR.
5.den (ne): Příjezd do ČR v poledních hodinách.
Číslo záj.TermínDospělí Poznámka 
425-0218.9.-22.9.20247 890,-Nástup též Pardubice, Hradec Králové, Brno.rezervovat

Cena zahrnuje

 • doprava autobusem
 • průvodce
 • 2x ubytování v hotelu na okraji Říma (2lůžkové pokoje)
 • 2x snídaně

Cena nezahrnuje

 • vstupné, pobytovou taxu, splatná na místě

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: : 225 Kč)
 • 2x večeře (příplatek: : 600 Kč)
 • 1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení) (příplatek: : 2000 Kč)
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí (příplatek: : 1200 Kč)
 • rez. vstupenky do Vatikánských muzeí do 18 let (příplatek: : 800 Kč)
 • Rezervace je nutné nahlásit a uhradit nejpozději 2 měsíce před odjezdem.

Zajímavosti

Florencie: Florencie je známa jako kolébka renesance. Před tisíci léty tiché městečko v Toskánsku se v ...

Řím: Podle legendy byl Řím založen Romulem a Remem v roce 753 př. n.l. Veliké přestavby se město ...

Toskánsko: Toskánsko je kraj proslulý uměním, historií a působivou scenérií. Města často obklopují etruské ...

Vatikán: Vatikán je sídlo hlavy katolické církve. Řadí se k ministátečkům Evropy.

Fotografie

foto 20Itálie Řím - il ForoItálie Řím - Piazza NavonaItálie - Florencie - DavidItálie - Řím - kapitolItálie - Řím - TreviITALIE - Rim - LuckaItalie Rim kasna upravena 2018Italie Rim 02Italie Rim 04Italie Rim 05Italie Rim 06Italie Rim 07Italie Rim 10Italie Rim 12Italie Rim 16Italie Rim 20Italie Rim 21Italie Rim 22Italie Rim 23Italie Rim 24Italie Rim 27Italie Rim 31Italie Rim 32Italie Rim 34Italie Rim 42Italie Rim 44Florencie SMDF (2)Florencie SMDF (3)Florencie SMDFTivoli  Villa Adriana (2)Tivoli  Villa Adriana