Řím - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Toulky Kalábrií a Apulií

Alberobello-11

Malý kousek ráje na zemi leží ve žhavé jižní Itálii - to jsou kraje Apulie a Kalábrie. Je to oblast spojená s rozkvětem evropské civilizace, kdy tyto kraje patřily k nejbohatším regionům ve Středomoří. Čekají Vás ruiny řeckých staveb (Sybaris, Metapontion, Kroton, Tarent), středověké kláštery, normanské hrady, osamělá městečka rozsypaná po kopcích, unikátní architektonické skvosty velkolepé barokní architektury a exotika Apulie. Na tomto koutu Itálie je také velice lákavé průzračné a teplé moře v době, kdy již nejsou úmorná vedra.

CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a podmínkám.


 

Program zájezdu

1.den (so): Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2.den (ne): Cesta napříč Itálií, Kampánie , PAESTUM (UNESCO), antické „Poseidónovo město“ a přímořské letovisko, nejvýznamnější archeologický areál v Kampánii , dórský chrám zvaný bazilika, Héřin a Poseidónův chrám, muzeum. Hotel u moře, odpolední koupání.
3.den (po): Krásy a romantika krajů Basilicata a Kalábrie : RIVELLO, původně řecké městečko vysoko v horách, byzantské kostelíky a barokní kostel San Nicolo, úchvatné vyhlídky, klášter San Antonio. MARATEA v panensky čistém zálivu Golfo di Policastro, koupání na nejkrásnější pláži nebo pěšky podél přímořských skal do přístavu nebo kolem jeskyní. Muzeum Cedro v Santa Maria di Cedro s ochutnávkou. DIAMANTE , atmosféra přímořského městečka, Festival cedrátů a peperoncina. Hotel blízko moře, koupání nebo indiv. návštěva centra, fakult. večeře.
4.den (út): Den pro NP Pollino: romantická horská cesta napříč Kalábrií, SCALEA, ranní zastávka pro fotografy, scenérie NP a vyhlídky na Monte Pollino. MORANO CALABRO, horské městečko na pyramidovém kopci, klášter San Bernardino, hrad, kapucínský klášter s vyhlídkovou terasou, přírodní ráj. Albánské městečko CIVITA. Turistika ke kouzelné soutěsce Raganello k Ďáblovu mostu nebo Albánské muzeum. Ubytování, apartmánové vily v oblasti Corigliano, koupání a relaxace na plážích, večeře.
5.den (st): Městečko CORIGLIANO CALABRO , kostel San Antonio, prohlídka hradu s vyhlídkou. SIBARI , archeologický areál a muzeum jednoho z nejbohatších měst Velkého Řecka starověkého Sybari. Do hor přes CERCHIARA DI CALABRIA, klášter z 11. stol. Santa Maria delle Armi na hoře Monte Sellaro, poutní místo s unikátní relikvií, vyhlídka na Sibarskou úžinu. Termální siřičité lázně Grotte delle Ninfe, léčivý relax, koupání. Večeře a ochutnávka místních specialit s výkladem.
6.den (čt): Celodenní odpočinek na pláži u moře. Nebo fakultativně výlet na jih poloostrova: fotozastávka u věže Torre Melissa. CROTONE, původně achájské město, centrum vinařského kraje Marchesato, působiště Pythagorovy filosofické školy, katedrála a pevnost. Nejvýchodnější kalábrijský mys Capo Colonna s archeologickým areálem s pozůstatkem Héřina chrámu, mohutným dórským sloupem. Působivý mohutný aragonský hrad Le Castella s vyhlídkami. Koupání v zálivu Golfo di Squillace. Cesta vinařským krajem Ciró.
7.den (pá): Půvabné městečko ROSSANO , kdysi centrum byzantské civilizace, byzantský kostelík, barokní katedrála s freskou z 9. st. Madonna Acheropitou, muzeum Diocesano (s Purpurovým kodexem ze 6. stol.). Cesta k NP Sila, lehká turistika v přírodním parku Cozzo del Pesco s prastarými obrovskými kaštany. Byzantský klášter Pathirion (exteriéry) v krásném přírodním prostředí. Návrat na ubytování, koupání, večeře.
8.den (so): Celodenní relaxační pobyt u moře v přímořském areálu CORIGLIANO CALABRO s možností využití bazénu a plážového servisu. Fakultativně tradiční oběd s typickou místní kuchyní a vínem. Individuálně možnost návštěvy horního historického města.
9.den (ne): Cesta do Apulie: kouzelné mysy Capo Spúlio a pohled na hrad Rocca Imperiale. Starověké METAPONTO , centrum bohatého antického městského státu, kde žil Pythagoras, monumentální dórský chrám bohyně Héry s 15 sloupy. Cesta podél Tarentského zálivu: TARENT - staré město na ostrově, muzeum antiky, rybářský přístav, románská katedrála z 11. st., aragonská pevnost, a rybí speciality. Cesta Apulií do „údolí trullů“, pohledy na bílé město LOCOROTONDO. Podvečerní ALBEROBELLO (UNESCO), asi 1.500 domků, kostel, obchůdky s vínem, sýry, likéry a suvenýry, ochutnávka s výkladem.
10.den (po): Exotická a tajemná Apulie a Basillicata : oblast Valle d´Itria s ojedinělou architekturou bílých domků s kuželovitými střechami – trully. Fascinující MATERA (UNESCO), městečko na okraji hluboké strže. Historické Sassi s obydlími a skalními kostely ve skalách, městečko, kde se natáčela spousta historických filmů např. Umučení Krista od Mela Gibsona, prohlídka s místním průvodcem (místo popsané v knize Kristus se zastavil v Eboli). GRAVINA DI PÚGLIA v pohoří Murge, jeskynní obydlí z doby bronzové a kostel ve stěnách hluboké rokle, normanská katedrála. Fakultativně večeře.
11.den (út): BARI , hlavní město Apulie , kdysi centrum byzantských i normanských vládců jižní Itálie, staré město s dominantou baziliky sv. Mikuláše a katedrála v apulsko-románském stylu, unikátní oltářní baldachýn a biskupský stolec. Normansko-štaufská pevnost a hrad Rogera II. a Fridricha II., atmosféra tržnic a úzkých uliček starého města, přístav. Možnost oběda v rybí restauraci, možnost koupání a odpočinek na pláži nebo odpolední prohlídka města, slavné divadlo Petruzzelo a Picini, guvernérský palác. V podvečer odjezd do ČR.
12.den (st): Návrat do ČR ve večerních hodinách.
Číslo záj.TermínDospělí Poznámka 
266-0121.9.-2.10.202420 990,-rezervovat

Cena zahrnuje

 • dopravu autobusem
 • 9x ubytování (4x hotel, 5x apartmánové vily - 4lůžkový apartmán se dvěma dvoulůžkovými ložnicemi a společným příslušenstvím)
 • 9x snídani
 • 5x večeři (při ubytování v apt. vilách)
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • pobytové taxy (platí se na místě), místní průvodce, ochutnávky a vstupy (cca 110 Euro)

Fakultativně

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: : 540 Kč)
 • večeře 3. den (příplatek: : 600 Kč)
 • večeře 10. den (příplatek: : 700 Kč)
 • fakultativní výlet 6. den (uskuteční se od od 25 osob) (příplatek: : 700 Kč)
 • 1/1 pokoj na 9 nocí - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: : 5990 Kč)
 • Příplatek na neobsazené lůžko při ubytování v apt. vilách (5 nocí) - pouze pro společně přihlášené trojice (příplatek: : 4000 Kč)

Zajímavosti

Alberobello:

Apulie: Region Apulie, který byl dlouho pod vlivem Řeků, se vyznačuje impozantní architekturou, zejména ...

Bari: Římské Barium bylo pouhým centrem obchodu. Za Saracénů se však v roce 847 stalo ...

Basilicata: Basilicata je italský region, ležící na jihu země. Sousedí na západě s Kampánií, na severu a ...

Corigliano Calabro:

Diamante:

Kalábrie: Kalábrie patří dodneška k výjimečným krajům Itálie, hlavně pro svou panensky nedotčenou přírodu, ...

Kampánie: Minulost Kampánie je spjata s Etrusky a Řeky, jejichž obrovské památky se dochovaly v Paestu. ...

Maratea:

Metaponto:

Neapolský záliv: Velmi úrodný kraj, jehož nedílnou součástí je sopka Vesuv a Neapol, hlavní město Kampánie. ...

Paestum: Město starobylých archeologických vykopávek se nachází v jižní části Kampánie, v rovině nedaleko ...

Rossano:

Sibari:

Fotografie

Itálie - PaestumAlberobello-05Alberobello-11Alberobello-12Bari-02Bari-14Bari-08