Řím - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Sardinie, Korsika

Bonifacio 3

Sardinie je druhý největší ostrov v Itálii a turisticky nejznámější místo svým mořem a pobřežím s nerovnými a písečnými úseky, se svými krásnými zátočinami, zálivy a mořskými jeskyněmi. Za poznání stojí i vnitrozemí ostrova se svými horskými masívy a památkami na různá období historie (předhistorické, antické, středověké apod.). Kromě tohoto zajímavého ostrova navštívíme na našem zájezdu i sousední pozoruhodný ostrov Korsiku.


 

Program zájezdu

1.den (so): Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2.den (ne): Trajekt Livorno - Bastia. Cesta do vnitrozemí Korsiky. CORTE - starobylé bývalé hlavní město ostrova s romantickými uličkami a pevností.
3.den (po): Dopoledne cesta do Ajaccia. Cestou zastávka v horách, krátká túra ke kouzelným Anglickým kaskádám. Dále návštěva Napoleonova rodiště AJACCIA . Odpoledne přesun k mysu LA PARATA, procházka kolem věže s vynikajícími výhledy ke „Krvavým ostrovům“, které byly kdysi útočištěm pirátů.
4.den (út): Cesta na jih Korsiky. BONIFACIO - nejkrásnější a nejpůsobivější město ostrova založené jako pevnost na vápencových skalách, které strmě ční z modrých vod Středozemního moře. Trajekt na Sardinii .
5.den (st): Výlet na severozápadní část ostrova. Cesta vnitrozemím ostrova k SANTISSIMA TRINITA DI SACCARGIA - překrásný románský kostelík z poč. 12. stol. Dále návštěva malebného přístavu ALGHERO , přezdívaného díky katalánské tradici „malá Barcelona“. Uvidíme katalánskou gotickou katedrálu sv. Marie, náměstí, obranné valy, kostel a klášter sv. Františka i nábřeží. Severním pobřežím do malebného historického městečka CASTELSARDO. Městečko s hradem, který leží na mohutném skalisku a majestátně se tyčí nad pestrobarevnými domky rozesetými po útesu. Z hradeb jsou krásné výhledy na městečko, přístav i moře. V příkrých středověkých uličkách nalezneme množství kostelíků, náměstíčka, restaurace. Fotozastávka u skály ve tvaru sloního těla ROCCIA D’ELEFANTE.
6.den (čt): Výlet na severovýchodní část Sardinie. CAPO D’ORSO - krátký výstup ke skalisku ROCCIA DELL’ORSO (ohromný erozí vymodelovaný žulový blok připomínající medvěda). Odtud jsou krásné výhledy na tyrkysové moře a souostroví La Maddalena. Souostroví LA MADDALENA - pro svoji výjimečnou krásu, úžasnou přírodu a překrásné pláže se stala národním parkem. Trajektem možnost návštěvy městečka LA MADDALENA s křivolakými uličkami, působivým náměstím.
7.den (pá): Cesta za dávnou historií Sardinie – návštěva starověkého komplexu Prisgiona nuraghe, jednoho z nejvýznamnějších archeologických nalezišť na Sardinii, prehistorické hrobky CODDU VECHIU (hrobka obrů) a nurag ALBUCCIU u Arzacheny. Příjezd do srdce pobřeží COSTA SMERALDA (Smaragdové pobřeží), které je považováno za nejkrásnější část pobřeží Sardinie se skalisky, malebnými plážemi, ostrůvky a tyrkysově průzračnou vodou. Návštěva městečka PORTO CERVO, které je skutečným centrem Costy Smeraldy s krásným přístavem, kde kotví množství jachet, s obchůdky a restauracemi a záplavou květin, které zdobí různá zákoutí.
8.den (so): Pobyt u moře. Pro zájemce možnost fakult. lodního výletu spojeného s návštěvou pobřežní vápencové jeskyně GROTTA DEL BUE MARINO a s následným koupáním na údajně nejkrásnější italské pláži CALA LUNA, která dostala své jméno podle srpkovitého tvaru připomínající Měsíc. Procházka na NURAG MANNU, který se nachází na působivém místě nad mořem, odkud jsou nádherné výhledy na východní pobřeží Sardinie.
9.den (ne): OLBIA - návštěva města, kde se seznámíme s charakteristickou Corso Umberto plnou malebných obchůdků a navštívíme nejdůležitější památku města: románský kostel San Simlicio, postavený ve dvanáctém století ze žulových bloků. Noční trajekt na pobřeží Itálie.
10.den (po): Průjezd Itálií, Rakouskem, Německem. Příjezd v nočních hodinách do ČR.

Stravování:

7x snídaně, 5x večeře (při ubytování na Sardinii)

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • trajekty
  • průvodce
  • 7x ubytování v hotelu (2x na Korsice, 5x na Sardinii)
  • 7x snídaně, 5x večeře

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: : 400 Kč)
  • 1/1 na vyžádání v CK (příplatek: : 4900 Kč)
  • lůžko ve 4 lůžkové kajutě na cestě zpět (cca 8 hodinový noční trajekt) (cena je za osobu, nutno ověřit kapacitu předem v CK) (příplatek: : 800 Kč)

Zajímavosti

Ajaccio: V malebném zálivu ležící Ajaccio je hlavním městem Korsiky už od roku 1492, kdy jej založili ...

Alghero: Alghero je italské město v severozápadní části ostrova Sardinie, na pobřeží Středozemního moře, ...

Bonifacio: Bonifacio je drahokamem v koruně Korsiky. Není to jenom jediná středověká citadela na ostrově, ...

Costa Smeralda:

Livorno: Italské přístavní město

Olbia:

Pisa: Pisa je světoznámá díky svému Náměstí zázraků, Campo dei Miracoli, na kterém se nacházejí čtyři ...

Porto Cervo:

Santa Teresa di Gallura:

Sardinie: Sardinie, druhý největší italský ostrov, který se nachází západně od Apeninského poloostrova a ...

Sarténe: Mérimée popsal Sarténe jako "nejkorsičtější ze všech korsických měst". Jeho domy se tisknou k ...

Fotografie

Bonifacio 3Korsica - CorteSardínie 1 - Tomba de#4E56BSardínie 2 - Golfo di#4E56CSardínie 3 - Su NuraxiAjaccio-02Bonifacio-06Bonifacio-02Bonifacio-22Bonifacio-25Bonifacio-27Bonifacio-29Bonifacio-32Bonifacio-30Bonifacio-33Bonifacio-34

Zájezdy - Řím

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Podolská 33, 147 00, Praha 4
Lidická 35, 150 00, Praha 5
tel: 241 432 483
fax: 241 432 027
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz