Řím - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Léto u malebného jezera Garda

lago-di-garda-01

Nebetyčné kolmé skalní stěny odrážející se v blankytně modré hladině jezera Lago di Garda, romantická malebná městečka, štíhlé zvonice starobylých kostelů, památky na staré Římany. To vše a ještě mnohem více Vás ohromí i při opakované návštěvě.


 

Program zájezdu

1.den (ne): Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2.den (po): Příjezd do severní Itálie, krátká pěší vycházka kolem jižní části magického jezera LAGO DI MOLVENO, nad kterým se majestátně tyčí vrcholky východní stěny masivu Brenta. Výlet moderní lanovkou na Pradel, odkud pěší výlet na rifuggio Montanara a zpět (cca 2 hod). Jedinečná krajina západních DOLOMIT . Dolomity charakterizují typické dolomitické prvky jako stolový povrch některých masivů, srázné stěny, věžovité vrcholky, rozeklané skalní hřebeny a takřka bizarní tvary některých štítů. Přejezd panoramatickou cestou nad údolím řeky Sarca a údolím Belino nad tyrkysovým jezerem TENNO k vodopádům VARONE, krásném středověkém skanzenu. Krátká zastávka v BORGO DI CANALE, krásném středověkém skanzenu. Dojezd na ubytování.
3.den (út): Putování u jezera LAGO DI GARDA – jednoho z nejkrásnějších italských jezer. Ráno krátká procházka podél severního břehu malebného jezera LAGO DI LEDRO s výhledy na protější mohutné majestátní vrcholky Monte Tremalzo a Cima Tuflungo, možnost koupání v jezeře. Poté pěší sestup skalnatou krajinou s výhledy na okolní přírodu a jezero do lázeňského městečka RIVA DEL GARDA .
4.den (st): Odpočinkový den.
5.den (čt): Výlet do městečka MALCESINE na východním břehu jezera Lago di Garda pod pohořím Monte Baldo, možnost koupání. MONTE BALDO – polodenní pěší turistika na hřebeni Monte Baldo. Možnost výjezdu lanovkou, toulání po horských loukách s panoramatickými výhledy na jezero Garda, Monte Alissimo, Cima delle Pozzette, pro zdatnější výstup krásnou panoramatickou cestou na CIMA DELLE POZZETE (2132 m). Z vrcholků Monte Baldo se naskýtají nádherné výhledy nejen na Lago di Garda , ale také na masív Brenta a Adamello.
6.den (pá): Výlet do městečka s romantickým středem - TRENTO – římské Tridentium, místo konání reformního tridentského koncilu, raně gotický dóm sv. Vigilia, chrám sv. Petra, Palazzo Pretorio, Torre Civica. ARCO – malebné, přitažlivé městečko ležící na sever od Lago di Garda , kde najdete kamenné uličky, náměstí, katedrálu. Nad Arcem se vypíná na impozantní skále hrad. Možnost výstupu k hradu s výhledy na severní část jezera a údolí řeky Sarca rozdělené horou Monte Brione, na Monte Stivo a Monde Baldo.
7.den (so): SIRMIONE – malebné městečko na jihu jezera LAGO DI GARDA , vystavěné při termálních pramenech využívaných k léčení, s malebnými uličkami ústícími k západnímu pobřeží s restauracemi a lázněmi a k východní pobřežní promenádě a plážemi. VERONA – město Romea a Julie s vyhlášeným antickým amfiteátrem s vynikající akustikou, s řadou paláců významných rodů a kostelů s nádhernou výzdobou.
8.den (ne): Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

  • doprava autobusem
  • průvodce
  • 5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 5x polopenze

Cena nezahrnuje

  • pobytovou taxu, splatná na místě, cca 2 € / os. / den

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: : 360 Kč)
  • 1/1 pokoj (příplatek: : 3000 Kč)
  • lanovka Monte Baldo (nutná rezervace a platba předem) cena dospělý (příplatek: : 750 Kč)
  • lanovka Monte Baldo (nutná rezervace a platba předem) cena děti s datem narození 2010 vč. a mladší (příplatek: : 470 Kč)

Zajímavosti

Dolomity: Nádherné pohoří Dolomit, pojmenované podle francouzského geologa Dieudonného Dolomieua (1750 - ...

Lago di Garda: Lago di Garda je největším italským jezerem a rozprostírá se na hranici mezi Lombardií, ...

Lago di Ledro:

Malcesine:

Molveno: Malebné středisko na stejnojmenném jezeře na úpatí pohoří Dolimiti di Brenta nabízí turistům již ...

Riva del Garda: Nejoblíbenější středisko na březích jezera Garda. Nachází se v severním cípu jezera v místech, ...

Sirmione:

Trento:

Verona: Verona bývá popisována jako Brána do Itálie a po Benátkách je druhým nejdůležitějším městem v ...

Fotografie

arco-02arco-05arco-03arco-06arco-08lago-di-garda-03lago-di-garda-01lago-di-garda-05lago-di-garda-06lago-di-garda-08lago-di-garda-12riva-del-garda-01riva-del-garda-03riva-del-garda-10riva-del-garda-11riva-del-garda-13sirmione-07sirmione-08Sirmione-Lago di Garda-16Sirmione-Lago di Garda-04