Řím - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Sicílie, Liparské ostrovy - letecky

Itálie-Cefalu

Navštivte s námi tento jedinečný ostrov, kde můžete obdivovat antické památky (zachovalé chrámy v Agrigentu, divadlo v Taormině, nádherné mozaiky v Piazza Armerina), mohutné stavby normanského období (Cefalú, Palermo) i přírodní zajímavosti (sopku Etnu, Hefaistovu dílnu na ostrově Vulcano).

Upozorňujeme, že pořadí jednotlivých dnů může být přehozeno v závislosti na letovém řádu. Děkujeme.


 

Program zájezdu

1.den (ne): Let Praha – Catania. Nocleh.
2.den (po): Výjezd na ETNU k dolní stanici lanovky, nejvyšší činná sopka v Evropě. Zájemci mohou (při příznivých povětrnostních podmínkách) dále lanovkou a terénním vozem do výšky cca 3000 m n.m. Nádherná „měsíční“ krajina s rozeklanými lávovými útvary a bočními krátery, obří lávová pole. TAORMINA – okouzlující městečko na terase nad mořem s úchvatnými pohledy na Etnu, aragonské domy, antické divadlo aj.
3.den (út): Výlet lodí na LIPARSKÉ OSTROVY (UNESCO) známé svou sopečnou aktivitou - doutnající sopka Vulcano , možnost výstupu na Velký kráter s krásnými výhledy, koupání v sirném bahenním jezírku s léčivými účinky, na výběr je černá i bílá sopečná pláž. (Lodě se platí na místě.)
4.den (st): SYRAKUSY (UNESCO) – město s památkami připomínajícími jeho skvělou minulost: antická čtvrť Neapolis s řeckým divadlem s vynikající akustikou, starověké lomy, Aretúsin pramen na ostrovní staré části města Ortygia, dóm, ruiny chrámu Apollona a Artemidy, barokní katedrála Santa Lucia. CATANIA - zastávka u nádherné katedrály.
5.den (čt): Piazza Armerina - jedinečná antická lokalita, kde návštěvníci mohou obdivovat nádherné mozaiky. Přejezd na jižní pobřeží Středozemního moře do AGRIGENTA (UNESCO) – město s významnými památkami řecké kolonizace, jedno z nejvýznamnějších měst antického světa. Dobře zachovalé chrámy v krásné krajině nazývané Údolí chrámů – chrám Svornosti, Héraklův chrám, chrám Dia Olympského, chrám Kastora a Polluka.
6.den (pá): MONREALE – nádherná katedrála a klášter z doby normanské s bohatou mozaikovou výzdobou, velkolepé mozaiky uvnitř katedrály z 12. století zaujímají plochu 6340 m2. PALERMO – hlavní město Sicílie, rušné město s malebnými zákoutími, tržišti i významnými paláci, kostely a katedrálou.
7.den (so): CEFALÚ – půvabné historické městečko s normanským dómem, nad kterým se tyčí jako dominanta mohutná skála. Dojezd na východní pobřeží.
8.den (ne): Odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

  • leteckou dopravu Praha – Sicílie – Praha
  • autobusovou dopravu na Sicílie
  • 7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 7x polopenzi
  • průvodce

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč (příplatek: : 620 Kč)
  • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: : 3900 Kč)

Zajímavosti

Agrigento:

Catania:

Cefalú:

Liparské ostrovy:

Monreale: Monreale je nenápadné městečko, shlížející na sicilskou metropoli Palermo. Dalo by se říci ...

Palermo: Hlavním městem Palermo nebylo odjakživa. Stalo se jím až v době arabské nadvlády v roce 948, kdy ...

Sicílie: Sicílie je největším ostrovem ve Středomoří a zároveň největším a nejjižnějším regionem v Itálii....

Syrakusy:

Taormina: Úchvatně situovaná Taormina je jakýmsi oknem do moderního světa. Návštěvníkům nabízí rozmanité ...

Tindari:

Vulcano:

Fotografie

Itálie-CefaluItalie-Sicilie_10Itálie-EtnaCefalu-16Monreale-10Monreale-12Ostrov Vulcano-07Ostrov Vulcano-15Ostrov Vulcano-22Palermo-12Palermo-16Taormina-02Taormina-07Taormina-04

Zájezdy - Řím

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Podolská 33, 147 00, Praha 4
Lidická 35, 150 00, Praha 5
tel: 241 432 483
fax: 241 432 027
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz