Řím - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Sicílie, Liparské ostrovy - letecky

Itálie-Cefalu

Navštivte s námi tento jedinečný ostrov, kde můžete obdivovat antické památky (zachovalé chrámy v Agrigentu, divadlo v Taormině, nádherné mozaiky v Piazza Armerina), mohutné stavby normanského období (Cefalú, Palermo) i přírodní zajímavosti (sopku Etnu, Hefaistovu dílnu na ostrově Vulcano).

Upozorňujeme, že pořadí jednotlivých dnů může být přehozeno v závislosti na letovém řádu. Děkujeme.


 

Program zájezdu

1.den (ne): Odlet z Prahy. Přílet na Sicílii , transfer na severní pobřeží, ubytování.
2.den (po): LIPARSKÉ OSTROVY (UNESCO) zajímavé svou sopečnou aktivitou, doutnající sopka VULCANO – výlet ke kráteru, sirné fumaroly, bahenní jezírko s léčivými účinky, možnost koupání na černé pláži. Dále navštívíme největší ostrov souostroví LIPARI (Lodě se platí na místě.)
3.den (út): CEFALÚ – půvabné historické městečko s normanským dómem, nad kterým se tyčí jako dominanta mohutná skála. Volno na koupání, dojezd na ubytování u Palerma .
4.den (st): MONREALE – nádherná katedrála a klášter z doby normanské, kde se nachází jedinečné mozaiky. PALERMO – hlavní město Sicílie, rušné město s malebnými zákoutími, tržišti i významnými paláci, kostely a katedrálou. Dojezd na ubytování k Agrigentu .
5.den (čt): AGRIGENTO - (UNESCO) – město s významnými památkami řecké kolonizace, jedno z nejvýznamnějších měst antického světa. Dobře zachovalé chrámy nazývané též Údolí chrámů – chrám Svornosti, Héraklův chrám, chrám Dia Olymplského. Přejezd vnitrozemím Sicílie. PIAZZA ARMERINA – jedinečná antická lokalita, kde návštěvníci mohou obdivovat nádherné mozaiky. Ubytování na východním pobřeží.
6.den (pá): Výjezd na ETNU, k dolní stanici lanovky, nejvyšší činná sopka v Evropě. Zájemci mohou (při příznivých povětrnostních podmínkách), dále lanovkou a terénním vozem až do výšky cca 3000 m n.m. Nádherná vulkanická „měsíční“ krajina s rozeklanými lávovými útvary a bočními krátery. TAORMINA - okouzlující městečko na terase nad mořem s úchvatnými pohledy na Etnu, aragonské domy, antické divadlo aj.
7.den (so): SYRAKUSY (UNESCO) – město s památkami připomínajícími jeho skvělou minulost: antická čtvrť Neapolis s řeckým divadlem s vynikající akustikou, starověké lomy, Aretúsin pramen na ostrovní staré části města Ortygia, dóm, ruiny chrámu Apollona a Artemidy, barokní katedrála Santa Lucia.
8.den (ne): CATANIA - zastávka u nádherné katedrály. Odlet ze Sicílie. Přílet do Prahy. POZNÁMKA: Pořadí navštívených míst může být změněno.
Číslo záj.TermínDospělí Poznámka 
270-0222.9.-29.9.202431 290,-rezervovat

Cena zahrnuje

  • leteckou dopravu Praha – Sicílie – Praha
  • autobusovou dopravu na Sicílie
  • 7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 7x polopenzi
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • nezahrnuje pobytovou taxu cca 20 € / os. / 7 nocí

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč (příplatek: : 680 Kč)
  • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: : 4900 Kč)

Zajímavosti

Agrigento:

Catania:

Cefalú:

Lipari:

Liparské ostrovy:

Monreale: Monreale je nenápadné městečko, shlížející na sicilskou metropoli Palermo. Dalo by se říci ...

Palermo: Hlavním městem Palermo nebylo odjakživa. Stalo se jím až v době arabské nadvlády v roce 948, kdy ...

Sicílie: Sicílie je největším ostrovem ve Středomoří a zároveň největším a nejjižnějším regionem v Itálii....

Syrakusy:

Taormina: Úchvatně situovaná Taormina je jakýmsi oknem do moderního světa. Návštěvníkům nabízí rozmanité ...

Tindari:

Vulcano:

Fotografie

Itálie-CefaluItalie-Sicilie_10Itálie-EtnaCefalu-16Monreale-10Monreale-12Ostrov Vulcano-07Ostrov Vulcano-15Ostrov Vulcano-22Palermo-12Palermo-16Taormina-02Taormina-07Taormina-04