Řím - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Toskánsko a Lazio

Itálie-Siena

Poznejte idylický a zapomenutý kraj Etrusků, středověkých hrabat a kardinálů. Památky UNESCO, nejkrásnější městečka Itálie, kudy sestupují na zem andělé, etruské nekropole a skalní cesty vie cave. Čeká vás idylická krajina toskánského venkova, proslulá vína a krásné koupání.


 

Program zájezdu

1.den (po): Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2.den (út): CIVITA DI BAGNOREGIO - kouzelné raně středověké městečko na dvou skalních ostrozích s výhledy do kraje. VITERBO - bývalé sídlo papeže, středověké město obehnané hradbami.
3.den (st): CAPRAROLA - pozdně renesanční venkovská vila Palazzo Farnese s freskovou výzdobou a zahradami s fontánou. TARQUINIA - jedinečná etruská nekropole, hrobky s nádhernou výzdobou (UNESCO), koupání v moři. TUSCANIA - bývalé biskupské sídlo se dvěma románskými kostely v lombardském stylu (exteriéry).
4.den (čt): BOLSENA - město na břehu největšího jezera vulkanického původu v Evropě. SATURNIA - koupání v travertinových kaskádách s jezírky se sirnou vodou. Turistika romantickou krajinou s úžasnými vyhlídkami na město na vysoké skále. PITIGLIANO - město na skalním výběžku, středověké uličky, bývalé židovské ghetto.
5.den (pá): Městečko SOVANA se zříceninou hradu rodu Aldobrandeschi, paláci a románským dómem, archeologický areál s etruskými skalními hrobkami a fascinujícími skalními cestami, lehká turistika. SORANO - město jak středověká pohádka, přejezd do oblasti VAL D’ ORCIA (UNESCO), typická toskánská krajina, románské opatství SANT ANTIMO. Zastávka v renesančním městě PIENZA (UNESCO).
6.den (so): MONTEPULCIANO - historické centrum, ochutnávka vína. SIENA (UNESCO) - fakult. prohlídka s místním průvodcem, kostel S. Domenico, klášter Kateřiny Sienské, románsko-gotický dóm, nejkrásnější náměstí Itálie Campo, fakultativně italská večeře na rozloučenou, noční přejezd.
7.den (ne): Návrat do Prahy dopoledne.
Číslo záj.TermínDospělí Poznámka 
433-0119.8.-25.8.202412 990,-Nástup též Plzeň.rezervovat

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • 4x ubytování v hotelu
  • 4x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • pobytovou taxu, místního průvodce po Sieně, vstupy (cca 85 €)

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: : 315 Kč)
  • 2x večeře (příplatek: : 1200 Kč)
  • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: : 3590 Kč)

Zajímavosti

Bolsena:

Lazio: Lazio je kraj mezi Apeninami a Tyrhénským mořem. Oblast, kde najdeme hory, sopečná jezera, ...

Pienza:

Siena:

Tarquinia:

Toskánsko: Toskánsko je kraj proslulý uměním, historií a působivou scenérií. Města často obklopují etruské ...

Viterbo:

Fotografie

Itálie-SienaSiena-03Siena-06Siena (2)