Řím - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Objednávka zájezdu č.425

Řím, Florencie, Tivoli

náhled5-denní autokarový zájezd
termíny od , ceny od
"Všechny cesty vedou do Říma", tvrdí jedno staré přísloví jako doklad o důležitosti Říma. Ta naše tam povede za poznáním dědictví minulosti z dob kolébky západoevropské civilizace (antického Říma) a z dob papežského státu, kdy se Řím stal srdcem křesťanského světa. Cestou se zastavíme ve Florencii, městě, do jehož tváře se tak významně vepsala italská renesance.

Vaše kontaktní údaje

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon nebo mobil:
Ulice, včetně č.p.:
PSČ, obec: 

Počet osob

Dospělí (D)  os. ā 7 390 Kč=
pojištění léčebných výloh a storna (Poj.)  os. ā 200 Kč=
2x večeře (2v)  os. ā 600 Kč=
jednolůžkový pokoj - povinný při nedoobsazení (Jedn povinný)  os. ā 2 000 Kč=
vstupné s rezervací do Vatikánských muzeí (Zvat)  os. ā 590 Kč=
vstupné s rezervací do Vatikánských muzeí do 18 let (Zvat18)  os. ā 350 Kč=
vstupné Koloseum, Forum Romanum, Palatin - dosp.os. (ZKFRP)  os. ā 550 Kč=
vstupné Koloseum, Forum Romanum, Palatin - os. do 18 let (ZKFRP18)  os. ā 80 Kč=
vstupné Koloseum, Forum Romanum, Palatin - os. 18-25 let (ZKFRP25)  os. ā 300 Kč=
pobytovou taxu, splatná na místě  x
pojištění léčebných výloh a storna  x 200 Kč=
2x večeře  x 600 Kč=
1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení)  x 2 000 Kč=
rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí  x 590 Kč=
rez. vstupenky do Vatikánských muzeí do 18 let  x 350 Kč=
sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu  x 550 Kč=
sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 18 - 25 let  x 300 Kč=
sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu do 18 let  x 80 Kč=
Všechny rezervace je nutné nahlásit a uhradit nejpozději 1,5 měsíce před odjezdem.  x

Další poznámky k objednávce