Řím - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Objednávka zájezdu č.426

Řím, Vatikán - letecky

náhled4-denní letecký zájezd
termíny od 26.10.2022, ceny od 14 990 Kč
Krátkodobý letecký poznávací zájezd do Itálie Vám umožní poznání památkami přímo nabitého města Řím, kde se dochovaly slavné stavby z dob římského císařství i starší (Koloseum, Pantheon, Císařská fora a Forum romanum a mnohá další). Navštívíte i ministát Vatikán se slavným náměstím Sv. Petra a stejnojmennou bazilikou i vyhlášenými Vatikánskými muzei.

Termín odjezdu

Zvolte si termín:

Vaše kontaktní údaje

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon nebo mobil:
Ulice, včetně č.p.:
PSČ, obec: 

Počet osob

Dospělí (D)  os. ā 14 990 Kč=
pojištění léčebných výloh a storna  x 140 Kč=
rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí  x 590 Kč=
rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí do18ti let  x 350 Kč=
sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu  x 520 Kč=
sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 18-25 let  x 290 Kč=
sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu do 18ti let  x 70 Kč=
1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení  x 2 300 Kč=
zavazadlo k odbavení (max. 20 kg)  x 1 390 Kč=

Další poznámky k objednávce