Řím - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Apulie a Kalábrie - s možností výletu na Stromboli

IMG_3148

Náš podrobný poznávací zájezd míří do jižní Itálie, do oblasti Kalábrie a Apulie. Uvidíte slavná kamenná obydlí trulli v Alberobellu i barokní město Lecce, přírodně velmi zajímavá a krásná místa na podpatku italské boty - na poloostrově Salento, řecké památky v Metapontiu a Paestu a mnoho dalšího. Podniknout můžete také výlet na vulkanický ostrov Stromboli s činnou sopkou, kde po setmění můžete z lodi pozorovat sopečné erupce.


 

Program zájezdu

1.den (čt): Odjezd v poledních hodinách z ČR do Itálie.
2.den (pá): Ráno příjezd do BARI , metropole Apulie . Fakultativní výlet (místní dopravou) za památkami v okolí Bari: hrad Castel del Monte (UNESCO) a do města Matera (UNESCO), výjimečná jeskynní obydlí ve čtvrti Sassi (kamenné domy a kostely vytesané v jeskyních a na útesech). Odjezd na ubytování do oblasti Alberobella .
3.den (so): Prohlídka ALBEROBELLA (UNESCO), pohádkového města s více než 1400 trulli, bílých kónických staveb. Barokní město LECCE , jedinečná architektura, bazilika Santa Croce, římské památky. OTRANTO (UNESCO), malebné historické centrum, které svírají středověké hradby. Možnost koupání v Jaderském moři nebo procházky k bauxitovému jezírku. Večer příjezd na hotel uprostřed poloostrova Salento , možnost večeře.
4.den (ne): Okruh po POLOOSTROVĚ SALENTO , který na mapě představuje podpatek „italské boty“. Procházka k majáku na OTRANTSKÉM MYSU, nejvýchodnějšímu cípu celé Itálie. Zastávky v SOUTĚSCE CIOLO a na MYSU LEUCA, kde stojí poutní bazilika Panny Marie a mohutný maják. Vyhlídka na rozhraní Jaderského a Jónského moře. Možnost výletu bárkou podél pobřeží a četných jeskyní. Vykoupání v Jónském moři na MALEDIVSKÉ PLÁŽI, která má exotické zbarvení, jak napovídá její jméno. V podvečer zastávka v GALLIPOLI , fakult. nákup a ochutnávka místního olivového oleje.
5.den (po): Basilicata a Kalábrie. Prohlídka starověkého řeckého města METAPONTUM , kde se zčásti dochoval dórský chrám. Místo je spojeno s působením filozofa a matematika Pythagora. Prohlídka typického horského městečka MORANO CALABRO, se spletí středověkých uliček a výhledy na pohoří Monte Pollino. Večer příjezd do oblasti CAPO VATICANO na pobřeží Tyrhénského moře na jihozápadě Kalábrie . Nocleh v hotelu, možnost večeře.
6.den (út): Pobyt u moře, volno v CAPO VATICANO , úchvatné prostředí, okolí vybízí k procházkám k zálivu s písečnými plážemi mezi majestátními útesy. Odpoledne pro zájemce půldenní fakultativní výlet lodí za erupcemi činné sopky na ostrově STROMBOLI , které budeme pozorovat z lodě po setmění (cca 50 Eur).
7.den (st): Pobyt u moře nebo celodenní fakultativní výlet po Kalábrii podél nejjižnějšího pobřeží Apeninského poloostrova: mytická SKYLLA (šestihlavá obluda z Odyssey) s pitoreskním rybářským městečkem a pěknou pláží, MESSINSKÁ UŽINA mezi Kalábrií a Sicílií i Tyrhénským a Jónským mořem, největší kalábrijské město REGGIO DI CALABRIA s nejkrásnější italskou promenádou a muzeem antiky (2500 let staré bronzové sochy válečníků), městečko duchů PENTEDATTILO, pobřeží Jónského města a středověké normanské město na skále GERACE.
8.den (čt): Pobyt u moře, individuální volno. Procházka na romantické útesy Capo Vaticano .
9.den (pá): Prohlídka malebného městečka TROPEA , které je pro svou jedinečnou polohu na pískovcové skále nad mořem označováno jako „barokní balkón Kalábrie“, ochutnávka místní speciality, feferonkový salám Nduja. Zastávka nad malebným městečkem MARATEA , výjezd ke gigantické soše Krista na vysokém kopci nad mořem. Přejezd na ubytování do Paesta.
10.den (so): Pobyt u moře nebo volno v PAESTU , variantně odjedeme místní dopravou k prohlídce jedinečně zachovalých starověkých řeckých chrámů v Paestu . Odpoledne odjezd z Itálie. Noční přejezd do ČR.
11.den (ne): Příjezd do ČR v poledních hodinách.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klimatizovaným busem
  • 8x ubytování v hotelích - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím (1x v oblasti Alberobello, 2x na poloostrově Salento, 4x oblast Capo Vaticano, 1x oblast Paestum)
  • 8x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • pobytové taxy na hotelech celkem cca 10 Euro / os.

Fakultativně

  • pojištění léč. výloh a storna (příplatek: : 440 Kč)
  • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: : 6400 Kč)
  • 8x večeře po celou dobu zájezdu (příplatek: : 2000 Kč)
  • nebo jen 4x večeře při ubytování v Capo Vaticano (příplatek: : 1000 Kč)
  • výlet 7. den (uskuteční se od 20 osob) (příplatek: : 750 Kč)

Zajímavosti

Alberobello:

Apulie: Region Apulie, který byl dlouho pod vlivem Řeků, se vyznačuje impozantní architekturou, zejména ...

Bari: Římské Barium bylo pouhým centrem obchodu. Za Saracénů se však v roce 847 stalo ...

Capo Vaticano: Nádherná rekreační oblast proslavená svými písčitými plážemi, skalními útesy a křišťálovým mořem....

Gallipoli: Gallipoli (řecky: Kallipolis, což znamená „Krásné město“) je město ležící v italské Apulii, v ...

Kalábrie: Kalábrie patří dodneška k výjimečným krajům Itálie, hlavně pro svou panensky nedotčenou přírodu, ...

Lecce:

Maratea:

Metaponto:

Otranto:

Paestum: Město starobylých archeologických vykopávek se nachází v jižní části Kampánie, v rovině nedaleko ...

Reggio Calabria:

Salento: Salento je oblast ležící na jihovýchodním výběžku Apulie. Je také někdy popisována jako ...

Stromboli: Sopka

Tropea: Jedno z nejnavštěvovanějších měst Kalábrie rozkládající se na rozhraní zálivu Sv. Eufemia a ...

Fotografie

Alberobello-05IMG_2771IMG_2839IMG_2877IMG_2927IMG_2951IMG_3042IMG_3086IMG_3087IMG_3148IMG_3163IMG_3167

Zájezdy - Řím

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Podolská 33, 147 00, Praha 4
Lidická 35, 150 00, Praha 5
tel: 241 432 483
fax: 241 432 027
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz