Řím - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Romantické Toskánsko a Cinque Terre - letecky

Florencie SMDF

Další zájezd do malebného Toskánska, který propojuje jak historické skvosty, tak přírodně zajímavou oblast Cinque Terre. Cestu do Toskánska si zkrátíte letadlem.


 

Program zájezdu

1.den (út): Odlet z Prahy do Toskánska , transfer na hotel, ubytování.
2.den (st): LUCCA – elegantní podmanivé město, obklopené hradbami, nabízí ve svém středu atraktivní směs náměstí, malých kostelů, muzeí, galerií a dlážděných uliček. PISA (UNESCO) - prohlídka slavného Piazza dei Miracoli – Š ikmá věž, Baptisterium, Dóm atd.
3.den (čt): SIENA (historické centrum Sieny je pod patronací UNESCO) - město, jehož kostely a paláce vytvářejí působivý architektonický komplex, náměstí Piazza del Campo ve tvaru půlměsíce je obklopeno 16 paláci, gotický dóm. SAN GIMIGNANO (UNESCO) - jedno z nejatraktivnějších míst Toskánska, jeho hradby a historické rodové věže dokreslují malebný obraz středověkého města.
4.den (pá): Pobyt u moře.
5.den (so): FLORENCIE (historické centrum je pod patronací UNESCO) – perla Toskánska s monumentálními stavbami florentské renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte Vecchio přes řeku Arno, kostel Santa Croce s hrobkou Michelangela.
6.den (ne): Celodenní výlet do oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE (UNESCO) – tato jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Navštívíme vesničku VERNAZZA ležící na skalnatém ostrohu, hrad Doria, z něhož se naskýtají pohledy jako z ptačí perspektivy na zátoku i křivolaké uličky. Dále vesničku MANAROLA, její ž barevné domky šplhají vzhůru po skále a z druhé strany ji obklopují malebné vinice. Další možností je RIOMAGGIORE – působivá ukázka architektury této oblasti, kde úzké domy stoupají od mořské hladiny po svazích kopců.
7.den (po): Pobyt u moře. Pro neposedné možnost výletu místní dopravou do městečka PIETRASANTA – romantické středověké městečko s historickým středem a úzkými uličkami.
8.den (út): Transfer z hotelu na letiště. Odlet do Prahy.
Číslo záj.TermínDospělí Poznámka 
110-0220.9.-27.9.202224 990,-rezervovat

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka do Itálie
  • transfery
  • autobusová doprava na výlety dle programu
  • průvodce
  • 7x ubytování v hotelu*** (2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
  • 7x polopenze vč. sklenice vody a vína k večeři

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 40.000 Kč (příplatek: : 480 Kč)
  • 1/1 pokoj - povinný a na vyžádání v CK (příplatek: : 2900 Kč)

Zajímavosti

Cinque Terre:

Lucca:

Pisa: Pisa je světoznámá díky svému Náměstí zázraků, Campo dei Miracoli, na kterém se nacházejí čtyři ...

San Gimignano:

Siena:

Toskánsko: Toskánsko je kraj proslulý uměním, historií a působivou scenérií. Města často obklopují etruské ...

Fotografie

italie Siena-katedrálaItalie_Lucca_2_10Italie_Porotfino_5_10Italie_Cinque Terre_4_10Italie_Lucca_10Italie_Pisa_10Italie_Portofino_10Italie_Voltera 2Italie_Toskansko_San-Gimignanopisa-09pisa-12pisa-13san-gimignano-02san-gimignano-05san-gimignano-04Italie Cinque Terre E 2018Italie Cinque Terre E II 2018Florencie SMDF (3)Florencie SMDFSiena (2)