Řím - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Nejkrásnější zahrady Itálie s návštěvou Locarna

lago-maggiore-12

Právě v této době, kdy je zde plno květů, pojďte s námi poznat několik italských a jednu švýcarskou zahradu. Nechte se unést nepřeberným množstvím pěnišníků, azalek, kamélií, kompozicemi středomořských i exotických květin. Jedno mají tyto zahrady, zasazené do okolní hornaté krajiny, společné, učarují svou krásou laikům i odborníkům, odráží vkus, zvyky, kulturu a historii oblasti.


 

Program zájezdu

1.den (út): Odjezd ve večerních hodinách z ČR.
2.den (st): Ráno zastávka u hradu Tirol. Prohlídka zámku a zahrady TRAUTTMANSDORFF, v roce 2013 oceněna "Mezinárodní zahradou roku". Městečko MERANO s léčivými prameny a plné kaváren ve stylu belle epoque. Zastavíme u kaskády VODOPÁDŮ VARONE (Cascata Varone), místo kde vznikla unikátní podívaná z rozpadu ledovce Garda. Vodopád můžeme navštívit v několika výškových stupních a cesta mezi jednotlivými stupni je botanickou zahradou se středomořsko-horskou vegetací.
3.den (čt): U břehů LAGO DI GARDA ve městečku GARDONE RIVIERA budeme obdivovat množství květů, rostlin a stromů v botanické zahradě André Heller, prohlédneme si zahradu VITTORIALE. Jižně od Lago di Garda u VALLEGIO SUL MINCIO navštívíme pozoruhodný přírodní park a zahrady SIGURTÁ - vodní zahrada plná jezer a květů, léčivé bylinkové zahrady, jeskyně.
4.den (pá): Ráno trajektem přejedeme jezero Como a v městečku TREMEZZO navštívíme zahrady vily Carlotta, založené v 17. století. Fakultativní lodní výlet do městečka BELLAGIO, místo jenž inspirovalo kasino v Las Vegas, překrásné zahrady vily Melzi Giardini. Trajektem se vrátíme na západní pobřeží jezera a odjedeme na ubytování.
5.den (so): Navštívíme LOCARNO - fakult. vyjížďka lodí k ostrůvkům BRISSAGO. Na jednom z nich se nachází jedna z nejkrásnějších švýcarských zahrad, kde rostou vzácné stromy a květiny pocházející z teplých oblastí celého světa. Fakult. výjezd lanovkou k horské stanici Cardada (1.496 m n.m.), odkud se nám naskytne panoramatický výhled na jezero a horské vrcholy v okolí. Odjezd do ČR.
6.den (ne): Předpokládaný návrat v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • trajekt přes jezero Como
  • 3x ubytování v hotelu*** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 3x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • pobytovou taxu (platí se na místě)

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: : 270 Kč)
  • 3x večeře (příplatek: : 960 Kč)
  • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: : 2400 Kč)

Zajímavosti

Lago di Como :

Lago di Garda: Lago di Garda je největším italským jezerem a rozprostírá se na hranici mezi Lombardií, ...

Lago Maggiore:

Merano:

Varone:

Fotografie

Italie_Merano_10lago-maggiore-12lago-maggiore-16