Řím - poznávací zájezdy, pobyty s výlety

Středověká romantická Umbrie + Florencie

Italie_Assisi_sv frantisek

Mohutné kostely a paláce, kamenná romantická malebná zákoutí, kde na Vás dýchne středověká historie, tak by se dala charakterizovat italská Umbrie. Zájezd Vás zavede do těchto jedinečných míst i za největší přírodní zajímavostí Umbrie – k mohutným vodopádům Marmore, které by v těchto místech Itálie málokdo čekal.


 

Program zájezdu

1.den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2.den: Návštěva oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE (UNESCO) – tato jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Autobusem přijedeme do obce LEVANTO , odtud možnost vláčkem (kdo by nechtěl na pěší turistiku, může zůstat v Levantu – pěkné městečko a písčitá pláž) do obce MONTEROSSO a dále některý z úseků nádherné pěší trasy Cinque Terre – krásné výhledy na romantická městečka u moře, skalnaté pobřeží, romantické zátoky. Návrat zpět vlakem.
3.den: ASSISI (UNESCO), světově proslulé město, kde se narodil sv. František a krátce po jeho smrti zde byla vybudována dvojitá bazilika nad jeho hrobem. Baziliku zdobili freskami největší umělci své doby Giotto a Lorenzetti. Hlavní město Umbrie PERUGIA s památkami z doby etruské (Ipogeo dei Volumni – jedna z nejzajímavějších etruských hrobek v Umbrii), římské i nádherné středověké paláce a kostely. Podvečerní zastávka u TRASIMENSKÉHO JEZERA.
4.den: Výlet do jižní části Umbrie. ORVIETO – nádherně položené město na tufové skále s dlouhou historií, památky na Etrusky, Římany i středověké paláce a jeden z nejrkásnějších dómů v rámci celé Itálie s jedinečným průčelím, středověká studna Pozzo delle Patrizie, vyhlídková věž Torre del Moro, výjezd do města nutný lanovkou. TODI – krásné staré město na kopci, které má římské základy a stalo se ve středověku jedním z prvních svobodných komunit. Ve městě dodnes stojí mnoho středověkých budov a starých strmých ulic. Římské vodopády CASCATE DELLE MARMORE – 165 metrů vysoké mohutné vodopády, které vznikly již ve 3.stol. př. n. l. a které uchvátí každého návštěvníka.
5.den: Zastávka v městečku AREZZO – starobylý střed s mnoha krásnými starými paláci, monumentálními kostely a krásným hlavním náměstím, trochu připomínajícím hlavní náměstí v Sieně. Devítihodinová prohlídka FLORENCIE (historické centrum je pod patronací UNESCO) – perla Toskánska s monumentálními stavbami florentské renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte přes řeku Arno, kostel Santa Croce s hrobkou Michelangela. Noční přejezd.
6.den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • 3x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 3x snídani
  • 2x večeři
  • průvodce

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: : 240 Kč)
  • 1/1 pokoj (příplatek: : 2000 Kč)

Zajímavosti

Assisi: Assisi, město, které je bytostně svázáno s odkazem svatého Františka (1181-1226), který je ...

Cinque Terre:

Florencie: Florencie je známa jako kolébka renesance. Před tisíci léty tiché městečko v Toskánsku se v ...

Levanto:

Monterosso:

Perugia:

Toskánsko: Toskánsko je kraj proslulý uměním, historií a působivou scenérií. Města často obklopují etruské ...

Umbrie: Umbrie leží ve střední části Itálie. Je jedním z nejmenších italských regionů a zároveň jediným ...

Fotografie

Italie_Assisi 2Italie_Assisi_sv frantisekFlorencie-02Florencie-07Florencie-15Florencie-23cinque-terre-01cinque-terre-03cinque-terre-04cinque-terre-05orvieto-01orvieto-03orvieto-05orvieto-08orvieto-09porotfino-01porotfino-02porotfino-03porotfino-05porotfino-07porotfino-06porotfino-08Assisi 3Assisi 4Mramorové vodopády 2Mramorové vodopády 6Italie Cinque Terre E 2018Italie Cinque Terre E II 2018Florencie SMDF (2)Florencie SMDF (3)Florencie SMDF

Zájezdy - Řím

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Podolská 33, 147 00, Praha 4
Lidická 35, 150 00, Praha 5
tel: 241 432 483
fax: 241 432 027
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz